0
0

دسته: دامنه ملی

دامنه ملی چیست؟ تاثیر دامنه ملی در سئو؟

دامنه ملی به دامنه ای گفته می شود که مخصوص کشوری خاص محسوب می شود. حوزه فعالیت کاری هر وب سایت را می توان بر اساس این نوع دامنه ها مشخص نمود.

هر کشور پسوند مخصوص به خود را دارد که دامنه های اینترنتی کشور ایران با پسوند ir ثبت می شوند.

در بخش های قبل با مفهوم دامنه و دامنه بین المللی آشنا شدیم. در این بخش مجموع مقالات دامنه ملی را در اختیار شما قرار دادیم.