0
0

دسته: دامنه بین المللی

دامنه بین المللی چیست؟ انواع دامنه های بین المللی کدامند؟

دامنه بین المللی به دامنه هایی گفته می شود که هیچ محدودیتی از هر نظر ندارند. این دامنه ها متعلق به کشوری خاص نیستند و یا محدود به کسب و کاری نمی شوند.

در دسته بندی قبل با مفهوم دامنه آشنا شدیم و در این صفحه مجموع مقالات دامنه های اینترنتی بین المللی را در اختیار شما قرار دادیم.