0
0

دسته: دامنه اینترنتی

دامنه اینترنتی چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

دامنه اینترنتی به آدرس های وب سایت های شبکه جهانی اینترنت گفته می شود، که براساس ماهیت هر سایت می توانند پسوندهای مختلف داشته باشند، به عنوان مثال www.example.com یک دامنه اینترنتی است.

پسوندهای زیادی برای ثبت دامنه وجود دارد که تقسیم بندی های مختلفی برای این موضوع وجود دارد. از جمله می توان به مواردی همچون پسوند براساس نام کشور، ملی یا بین المللی، ارگان یا نهاد، کسب و کار و … اشاره نمود.